Seneste nyhedsbrev

Nyhedsbrev udsendt d. 16.04.2020

En forunderlig, udfordrende og usikker tid danner rammen om denne orientering fra Hjørring Tennisklub til medlemmerne.

 

Hvordan agerer vi som klub i en tid, hvor ingen rigtig ved hvordan eller hvornår vi igen kan nyde spillet med vores elskede lille gule bold? Under hvilke former kan vi starte op? Det hurtige svar er, at vi ved det simpelthen ikke endnu.

Danmarks Idrætsforbund og Dansk Tennisforbund er i dialog med regering og sundhedsmyndighederne og vi i klubben afventer deres anbefalinger.

Hjørring Tennisklub melder ud til jer alle, så snart vi modtager nyt i forhold til situationen.

 

En ting er dog desværre sikkert. Situationen påfører klubben økonomiske tab. Aflysning af besøg fra Kristiansand Tennisklubb, aflysning af Dana Cup og flere afledte forhold medfører, at vi dog uden at have det endelige og fuldstændige overblik formentlig står til, at miste indtægter i størrelsesordenen 100.000 – 150.000 kroner!

Bestyrelsen arbejder på et revurderet budget og undersøger alle muligheder for kompensation og eventuelle tilskud. Ligeledes drøftes og vurderes hvilke værktøjer vi som forening har i værktøjskassen der kan benyttes? Hvor kan vi justere omkostninger? Hvor kan vi selv bidrage? Og hvilke muligheder vil de enkelte medlemmer kunne byde ind med?

 

Vi vil rigtig gerne høre fra jer med input til dette? I kan sende mail på info@htktennis.dk

 

Bestyrelsen har på det konstituerende bestyrelsesmøde besluttet, at alle bestyrelsesmedlemmer i år (modsat tidligere år) betaler fuldt kontingent.

 

Samtidig drøftede vi muligheden for, at alle medlemmer (med mulighed for det) i stedet for deres eventuelt rabatterede kontingent i år frivilligt betaler for et fuldt medlemskab. Ingen tvivl om dette ville hjælpe godt og være et ufatteligt stærkt udtryk for jeres foreningssind.

Er der medlemmer selv, naboer eller bekendte som kan tegne sponsorat og dermed yde økonomisk assistance? Vi er generelt åbne for alle muligheder og vil rigtig gerne bede om jeres input og feedback.

 

Fuldt seniorkontingent sommer: 1.460 dkk.

Fuldt ungdomskontingent (19-25 år): 915 dkk.

Fuldt juniorkontingent sommer: 760 dkk + 300 dkk (træningsbetaling)

 

 

Planlægning som normalt.

Vi i bestyrelsen arbejder videre med planlægning af året og igen i år med stort fokus på hvervning af nye medlemmer. Vi har sammensat en styregruppe fra bestyrelsen bestående af John Brander, Lotte Haugaard, Knud Mikkelsen og Jørgen Højvang, som skal arbejde fokuseret med dette. Herunder udarbejdelse af velkomstmateriale, gode tilbud, yderligere skolesamarbejde og en form for mentorordning for nye medlemmer. Tag endelig fat i en af de 4 såfremt i gerne vil bidrage på dette punkt.

Turneringer

Vi tilmelder os holdturneringer som vanligt og John Brander er ansvarlig på dette område. Klubben vil indkalde til orienteringsmøde så snart det er muligt og vi opfordrer så mange som muligt til at deltage og overveje at spille holdturnering. Det er virkelig for alle og turneringerne bliver afviklet på forskellige niveauer, alderstrin med mere.

 

Ny hjemmeside

Som berettet om på generalforsamlingen er klubbens nye, enklere og mere opdaterede hjemmeside meget snart på trapperne. Estimeret åbning: Ultimo denne uge / primo næste uge.

 

Der er i starten af dette nyhedsbrev skrevet om en forunderlig tid med mange ubekendte, men vi i bestyrelsen føler os overbevist om, at på den anden side af dette vil klubben stadig stå stærkt og kunne byde indenfor til en uforglemmelig, skøn, sjov og svedende idræt på Børge Christensens Vej.

 

Vedhæftet denne mail finder I referat af det konstituerende bestyrelsesmøde, samt referat af ordinær general forsamling.

 

På vegne af bestyrelsen

 

HC Hartmann-Nielsen

Formand

4419
Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System