Nyt fra HjørringTennisklubs Fond

Kære medlemmer i HTK

 

Der er igen konstateret vandindtrængning gennem taget i tennishallen, hvilket flere gange har medført vand på gulvet og tennisbanerne.

 

Historien er desværre en kedelig gentagelse, der med jævne mellemrum dukker op, og generer rigtig mange af os tennisspillere og brugere af hallen. Problemet er siden hallens opførelse løbende forsøgt afhjulpet og udbedret, men er indtil nu aldrig blevet løst tilfredsstillende.

 

Måske skal der et helt nyt tag på hallen, før end problemet med vandindtrængning endegyldigt er løst? 

Det er muligt, men fonden vil gerne afsøge andre muligheder, inden en evt. meget stor investering i nyt tag fremskyndes.

 

Fonden har derfor taget initiativ til, at få:

  • udskiftet udvalgte tagplader der enten er revnet eller knækket
  • udskiftet lysplader (røgfelter i taget) i områder, hvor der ofte konstateres vandindtrængning
  • inspiceret tagrygning for konstruktionsmæssige problemer der evt. kan medføre vandindtrængning
  • inspiceret tagområder og tagkonstruktion, hvor der på undersiden er konstateret misfarvninger

Den umiddelbare effekt af udskiftningen af udvalgte tagplader/lysplader, vil selvsagt være tydelig for os alle. 

Derimod er det usikkert hvad inspektionen af taget vil afdække, og der kan evt. være yderligere tiltag vi skal have iværksat.

 

Tidspunkt og periode for reparation af taget, vil blive meldt ud snarest muligt, og kan have indvirkning på allerede reserverede tider på banerne. Det beklager vi.

 

Fonden vil løbende holde jer orienteret omkring fondens generelle arbejde, herunder også omkring disse tiltag og evt. yderligere tiltag i relation til taget.

 

Fonden beklager endnu engang ulejligheden, men vurderer, at tiltaget er tvingende nødvendigt.

 

Afslutningsvis vil jeg gerne gøre opmærksom på, at fonden fortsat lægger til grund for investeringsplanen, at den faglige og eksterne vurdering af tagpladernes generelle holdbarhed på endnu 7-9 år, er korrekt.

 

Med venlig hilsen 

Jørgen Højvang Jørgensen

Formand for Hjørring Tennisklubs Fond

7703
Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System