Generalforsamling

Hjørring Tennisklub indkalder hermed til ordinær generalforsamling.

Lørdag d. 09. April, klokken 11:00 i klubbens lokaler

Tilmelding er nødvendig og med følgende frist: 5. april. Tilmelding via e-mail: formand@htktennis.dk af hensyn til bestilling af mad.

 

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning

3. Gennemgang af årsregnskab

4. Fastsættelse af kontingentsatser

          Bestyrelsen foreslår ingen ændring

5. Valg af formand

          HC Hartmann-Nielsen modtager genvalg

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

           Følgende er på valg:

           Knud Mikkelsen - modtager genvalg

           John B. Larsen - modtager genvalg

           Lotte Haugaard (kasserer) - modtager ikke genvalg / bestyrelsen foreslår Kim Mikkelsen

7. Valg af bestyrelsessuppleant

           Winnie Bitsch - modtager genvalg

8. Valg af 2 revisorer

           Hans Jørn Christensen & Bodil Bilde - modtager ikke genvalg

9. Valg af revisorsuppleant

10. Gennemgang af Hjørring Tennisklubs Fonds økonomi mm.

11. Eventuelt, herunder gennemgang af indkomne forslag/forslag

 

 

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 4 dage inden generalforsamlingens afholdelse (info@htktennis.dk).

Klubbens regnskab er iøjeblikket til gennemgang hos revisorerne og vil blive eftersendt pr email efter tilmeldingsfrisen, samt blive ophængt i klubben. 

Vel mødt til generalforsamlingen, hvor vi glæder os til at se så mange som muligt.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Hjørring Tennisklub

8434
Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System