Udvalg

JUNIORUDVALG (forældre repræsentant)

Jørgen Højvang (forældre repræsentant)

Jesper Markmann (forældre repræsentant)

Jørgen Nørgaard (Træner)

Camilla Petersen (Træner)

HC Hartmann-Nielsen (bestyrelses repræsentant)

 

MEDLEM

Grete Sandberg Andersen (bestyrelses repræsentant)

Jørgen Bæk

 

TURNERING

John Larsen (senior ansvarlig)

Bente Severinsen (junior Holdkaptajn)

Grethe Just Andersen (bestyrelses repræsentant)

 

TRIVSELSUDVALG

Karen Møller (voksen repræsentant)

xxxx yyyy (junior / forældrerepræsentant)

 

Trine Niebuhr (bestyrelses repræsentant)

 

INFORMATION

John Bilde (klubnyt)

Emma Marie Hartmann-Nielsen (klubnyt & Instagram)

HC Hartmann-Nielsen (bestyrelses repræsentant, Facebook & Hjemmeside)

 

 

SPONSOR

HC Hartmann-Nielsen 

Knud Erik Andersen

Steen Errebo

Astrid Karlsen

 

BANE/ANLÆG

Jørgen Bæk

xxxx yyyy (bestyrelses repræsentant)

 

Udvalg i Hjørring Tennisklub