Generalforsamlinger

Hjørring Tennisklub afholdt ordinær generalforsamling lørdag d. 16. martsReferatet findes her:

og her kan læses formandens beretning: